Home Education Journal club
Journal club

Journal Club je grupa osoba koja se redovno sastaje da kritički proceni aktuelne članke iz naučne literature. To može da bude grupa osoba u treningu koji se edukuju iz neke oblasti ili grupa istraživača koja na taj način prati najnovije podatke iz literature.

Na sastancima se razmatraju radovi sa temama kako iz bazičnih istraživanja sa kliničkom primenom, tako i stručnih radova od neposrednog kliničkog značaja. Journal Club ima kao osnovne zadatke širenje znanja iz neurologije, učenje veštine pretraživanja literature i razvoj kritičkog mišljenja.

Sastanci se održavaju svakog drugog petka u mesecu, u 13 sati, na Klinici za neurologiju. Sastancima prisustvuju specijalizanti iz neurologije kao i drugi zainteresovani.

Rukovodilac ove aktivnosti je prof. dr Marina Svetel.

Journal Club u narednim mesecima:

Datum: 12.01.2018.
Tema: Neurogena ortostatska hipotenzija
Moderator: Dr Blažo Nikolić

Datum: 29.01.2018.
Tema: Dijagoza multiple skleroze: revizija Mc Donaldovih kriterijuma
Moderator: Dr Vanja Martinović

Datum: 07.02.2018.
Tema: Preživljavanje i uzroci smrti kod pacijenata sa MS
Moderator: Dr Vanja Martinović

Datum: 12.02.2018.
Tema: Superficijalna sideroza
Moderator: Dr Nikola Ivančević

Datum: 07.03.2018.
Tema: Predikitvno genetičko testiranje kod Huntingtonove horee
Moderator: Dr Čarna Jovanović

Datum: 21.03.2018.
Tema: Lumbalna punkcija
Moderator: Dr Marko Andabaka

 

Who is online

We have 30 guests online

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.