• Srpski
  • English
Home Edukacija Predavanja eksperata
Predavanja vodećih svetskih eksperata

U svom dosadašnjem radu, Klinika za Neurologiju imala je čast da ugosti veliki broj eminentnih svetskih eksperata, u okviru stalne težnje da se ostane u toku sa savremenim konceptima kako u naučno-istraživačkom radu, tako i u lečenju bolesnika.

 

Gostovanje dr Najib Kalife:

Dr Najib Kalife (Belgija) je 22. novembra 2011. godine na Klinici za neurologiju KCS održao predavanje pod nazivom „Renewes guidelines for therapeutic plasmapheresis in neurology patients“.

Gostovanje Prof Philippe Kahane:

Gost Klinike za neurologiju KCS u Beogradu od 15. do 17.10.2011. godine bio je Profesor Philippe Kahane sa Klinike za neurologiju i epilepsije Univerziteta u Grenoblu, Francuska.

Profesor Kahane je u neurološkim i epileptološkim krugovima poznat kao intelektualac sa perfektnom sposobnošću da uoči seriju detalja i da ih poveže i integriše u celinu. Profesor Kahane reprezentuje najbolja savremena dostignuća čuvene francuske epileptološke skole koju su sredinom 20. veka inagurisali Jean Bancaud i Jean Talairach, koja kliničku prezentaciju epilepsije objašnjava regrutovanjem različith neuronskih mreža u pojedinim vrstama napada i epilepsija, a ne njenom jednostavnom lokalizacijom u jednom ili više anatomski definisanih režnjeva mozga. Profesor Kahane je otišao i korak dalje sa praksom implantacija stereotaksičnih elektroda u različite delove mozga, kojom je pokazao raznoliku i varijabilnu konektivnost pojedinih moždanih struktura, zavisnu od stanja, namene ili prisustva bolesti, koja je odgovorna za raznolik, a ipak bar delom predvidiv put propagacije epileptičkih napada. Ovaj teorijski koncept je na najbolji nacin transponovan i u praksu operativnog lecenja bolesnika sa farmakorezistentnim epilepsijama sa postizanjem odličnog uspeha i kod onih bolesnika koji su se ranijih godina smatrali hirurški nelečivim.

Profesor Philippe Kahane je 17.10.2011. u slušaonici Klinike za neurologiju KCS u Beogradu (Ulica Dr Subotića 6, prizemlje) održao predavanje pod nazivom "Stereoelectroencephalogram (SEEG) recordings in epilepsy surgery: from theory to practice."

Gostovanje Prof Johann Schramm:

Dana 7. i 8. marta 2011. godine, na poziv Prof. dr Branka Đurovića, gost Klinike za neurologiju i Medicinskog fakulteta u Beogradu bio je Prof Johann Schramm, direktor Neurohirurške klinike Univerziteta u Bonu, predsednik Evropskog udruženja neurohirurga i potpredsednik Svetskog udruženja neurohirurga. Prof. Schramm je 07. marta 2011. u svečanoj sali dekanata Medicinskog fakulteta u Beogradu održao predavanje pod nazivom „The Spectrum of Epilepsy Surgery“.

Neurohirurška klinika u Bonu je najpoznatija evropska klinika za lečenje farmakorefrakterne epilepsije. Od 1989. godine do danas u ovoj klinici je obavljeno preko 2000 neurohirurških intervencija kod bolesnika sa farmakorefraktarnim epilepsijama, a mnoge vrste operacija su nastale ili su unapredjene upravo u ovoj Ustanovi. Zbog izvanredne reputacije, na Univerzitetskoj neurološkoj i neurohirurškoj klinici u Bonu su se obučavali naši doktori iz grupe za operativno lečenje bolesnika sa teškim epilepsijama: dr Aleksandar Ristić, neurolog sa Klinike za neurologiju KCS, dr Vladimir Baščarević i Prof. dr Branko Đurović sa Klinike za neurohirurgiju KCS. Uz ostale kolege sa Klinike za neurologiju KCS, oni čine jegro Centra za epilepsije u Beogradu.

Sa prof. Schrammom imali smo priliku da provedemo dan u analizi bolesnika sa epilepsijom koji su kandidati za operaciju i da zajedno sa njim dizajniramo najbolju strategiju za njihovo operativno lečenje.

Gostovanje Dr. Andreas Schulze-Bonhage i Doc. Dr. Christian Bien:

Od 26. do 28. marta 2009. godine gosti Klinike za neurologiju bili su Prof. Dr. Andreas Schulze-Bonhage iz Freiburga (Nemačka) i Doc. Dr. Christian Bien iz Bonna (Nemačka) koji je tom prilikom izabran u zvanje visiting profesora Medicinskog fakulteta u Beogradu. Tokom njihovog boravka održan je i simpozijum "EPILEPSIJA TEMPORALNOG REŽNJA" u organizaciji Medicinskog fakulteta u Beogradu i Klinike za neurologiju KCS.  Prof. Dr. Andreas Schulze-Bonhage (Neurozentrum der Albert-Ludwigs-Universität Sektion Epileptologie, Freiburg, Nemačka) tom prilikom održao je predavanja pod nazivima: “Semiology of temporal lobe seizures”, “Memory function and memory deficit in patients with temporal lobe epilepsy (inculding memory outcome and rehabilitation possibilities after temporal lobe resection)” i “Epileptogenic temporal lobe lesions: MRI and histopathology“, a Doc. Dr. Christian Bien (Universitätsklinik für Epileptologie, Bonn, Nemačka) predavanja sa sledećim naslovima: “Surface and intracranial EEG in temporal lobe epilepsy” i “Presurgical evaluation and surgical epilepsy therapy in patients with temporal lobe epilepsy: illustrative examples”.

Gostovanje Dr Hubertus Lohmann:

Gost predavač Medicinskog fakulteta u Beogradu i Klinike za neurologiju KCS od 30. 10. do 31. 10. 2008. bio je Dr Hubertus Lohmann, sa Klinike za neurologiju Univerzitetske bolnice u Minsteru (Nemačka), rukovodilac laboratorije za funkcionalni transkranijalni dopler i neuropsihologiju. Tokom svog boravka u Beogradu održao je dva predavanja: „Functional transcranial Doppler Sonography (fTCD): From research to clinical practice“, „Assessing feigned cognitive impairment: Relevance for clinical and forensic neuropsychology“. Bila je to izuzetna prilika da se čuju novine na području neurosonologije i neuropsihologije.

Gostovanje Prof. Eugen Trinka I Dr Martin Ortler:

Gosti Klinike za neurologiju KCS u Beogradu i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 14. i 15. oktobra bili su docent neurologije Dr Eugen Trinka i načelnik odeljenja za epileptologiju Univerzitetske bolnice u Insbruku i asistent neurohirurgije Dr Martin Ortler, načelnik jedinice za hirurgiju epilepsije Univerzitetske bolnice u Insbruku. Pored ostalih aktivnosti, uvaženi gosti i dragi prijatelji održali su dva predavanja, u slušaonici Klinike za neurologiju i svečanoj sali dekanata Medicinskog fakulteta u Beogradu: Doc. dr Eugen Trinka: Presurgical Evaluation of Patients with Epilepsy - Basic Principles and Practical Considerations, Ass. Dr Martin Ortler: Methods in Epilepsy Surgery (14. 10. 2008.) i Doc. Dr Eugen Trinka: Long term prognosis and outcomes after epilepsy surgery, Ass. Dr Martin Ortler: Special Problems in temporal Surgery (15.10. 2008.). Uoči predavanja na Medicinskom fakultetu, Doc. dr Eugen Trinka promovisan je u titulu Viziting profesora na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Gostovanje Prof. dr Walter Van Emde Boass:

Gost Klinike za neurologiju u Beogradu od 05.08.2008. do 11.07.2008. godine bio je Prof. dr Walter Van Emde Boass,
profesor neurologije na Institutu za epileptologiju Heemstede, u Holandiji.
Profesor Van Emde Boass je doajen epileptologije, koji je u okviru posebnih komisija Međunarodne lige za borbu protiv epilepsije učestvovao u dizajniranju savremenih koncepata epileptologije, počevši od nove savremene definicije epileptičkog napada i epilepsija, preko klasifikacije tipova napada i epileptičkih sindroma, definisanja specifičnosti i značaja interiktalnih i iktalnih EEG obrazaca, do terapijskih strategija u zavisnosti od stanja i potreba bolesnika.
Ono po čemu je njegov uticaj nezaobilazan je definisanje mesta operativnog lečenja bolesnika sa epilepsijom. Prof. Van Emde Boass je izgradio koncept značaja klinicke semiologije napada i njene korelacije sa lokacijom ekstra i intrakranijalnog EEG-a, sa specifičnim lokalizacijama viđenim na snimcima mozga magnetskom rezonancom i
patološkim nalazom kod operisanih bolesnika.
Prof. Van Emde Boas je prihvatio da sa ekipom odeljenja za epilepsije Klinike za neurologiju u Beogradu provede nedelju dana u analizi iktalnih video-EEG snimaka i ostalih nalaza bolesnika sa farmakorezistentnim fokalnim epilepsijama kod kojih se razmatra mogucnost operativnog lečenja njihove epilepsije.
Tokom svog boravka, Profesor Van Emde Boas održao je i 2 predavanja u slušaonici Klinike za neurologiju: 1. Use and misuse of EEG i 2. Indications for special studies in epileptology.

Gostovanje Prof. Dr Anthony Marson:

Gost Klinike za neurologiju i Medicinskog fakulteta u Beogradu od 25.06. do 26.06.2008. godine bio je Prof. Dr Anthony Marson iz “Walton Center for Neurology and Neurosurgery” u Liverpulu u Velikoj Britaniji.
Prof Marson je istaknuti istrazivač u oblasti neurologije i epileptologije. Rukovodilac je grupe za epileptologiju u sklopu projekta “Cochrane review” i autor preko 20 kritičkih meta analiza randomizovanih studija u sklopu "Cochrane Review in Epilepsy". Autor je mnogih radova štampanih u casopisima Lancet, British Medical Journal, Annals of Neurology, Neurology, Epilepsia, Clinical Trials i mnogim drugim.
Prof. Marson je zajedno sa Prof Davidom Chadwickom rukovodio MESS studijom koja je bila i ostala najveća randomizovana studija u epileptologiji i iz koje su sledili zaključci i opšte prihvaćene preporuke o kriterijumima za uvođenje antiepileptičkih lekova posle prvog/prvih epileptičkih napada. Rukovodio je SANAD studijom koja je u nezavisnoj (od farmaceutske industrije) organizaciji na 3000 bolesnika međusobno poredila efikasnost i podnošljivost klasičnih i novijih antiepileptičkih lekova kod bolesnika sa novodijagnostikovanom epilepsijom. Iz SANAD studije je zaključeno da je optimalan lek za inicijalno lečenje fokalnih epilepsija lamotrigin i da ima prednost nad do sada standardnim lekom karbamazepinom, a za inicijalno lečenje generalizovanih epilepsija osnovni lek ostaje valproat sa mogucnošću da se u slučaju potrebe zameni ili dopuni topiramatom. Oba istraživanja označavaju prekretnicu u epileptologiji od koje su stavovi definisani i iz kojih slede jasne preporuke u praktičnom radu.
Prof Marson je 26.06.2008. godine u Dekanatu Medicinskog fakulteta održao inauguraciono predavanje "STANDARD VERSUS NEW ANTIEPILEPTIC DRUGS FOR NEWLY DIAGNOSED EPILEPSY” povodom dodeljivanja titule „Visiting Professor“ na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.