Home Edukacija Lekcije klinike
Lekcije Klinike za neurologiju

Na Klinici za neurologiju se, jednom mesečno, utorkom, sa početkom u 13h, održava ciklus predavanja pod nazivom "Lekcije Klinike za neurologiju", koje su važan segment procesa kontinuirane edukacije u neurologiji i neuronaukama.

Rukovodilac "Lekcija Klinike za neurologiju" je prof. dr Marina Svetel, a u dosadašnjem periodu su predavanja održali renomirani predavači iz zemlje i inostranstva (prof. dr L. Večei, prof. dr P. Rieckman, prof. dr V. Kostić, prof. dr S. Apostolski, prof. dr M. Mostarica Stojković, prof. dr Lj. Rakić, prof. dr T. Pekmezović, prof. dr I. Marković, dr G. Bogdanović, dr S. Janković, prof. dr D. Popović, doc. dr Š. Mesaroš, dr J. Šaponjić, doc. dr J. Zidverc Trajković, prof. dr L. Davidović, prof. dr M. Svetel, V.N.S. S. Kanazir, ass. dr I. Dujmović, N.S. I. Spasojević, prof. dr V. Popović, prof. dr V.Trajković, prof. dr J. Drulović, prof. dr D. Micić, Akad. A. Kostić, Dr Lj. Harhaji Trajkovic, doc. dr N. Marić, Ass. dr N. Vojvodić, prof. dr T. Ilić, prof. dr N. Petronijević, prof. dr E. Dinčić,...).

Lekcije Klinike za neurologiju za 2018. godinu:

09.01.2018. prof. dr Marina Svetel (Klinika za neurlogiju, KCS)
"Klinički značaj genetskih istraživanja distonije“

06.03.2018. prof. dr Zorica Stević (Klinika za neurlogiju, KCS)
"Genetika amiotrofične lateralne skleroze“

03.04.2018. prof. dr Dragoslav Sokić (Klinika za neurlogiju, KCS)
"Uspešna medikamentna terapija, stimulacija n. vagusa i operacije epilepsije suzbijaju visok mortalitet bolesnika sa epilepsijom"

08.05.2018. doc. dr Goran Stevanović (Klinika za infektivne i tropske bolesti KCS)
“Nove neuroinvazivne bolesti”

05.06.2018. prof. dr Dragan Popadić (Filozofski fakultet, Beograd)
“Stigamtizacija pacijenata sa hroničnim bolestima”

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.