• Srpski
  • English
Home Edukacija Lekcije klinike
Lekcije Klinike za neurologiju

Na Klinici za neurologiju se, jednom mesečno, utorkom, sa početkom u 13h, održava ciklus predavanja pod nazivom "Lekcije Klinike za neurologiju", koje su važan segment procesa kontinuirane edukacije u neurologiji i neuronaukama.

Rukovodilac "Lekcija Klinike za neurologiju" je Prof. dr Elka Stefanova, a u dosadašnjem periodu su predavanja održali renomirani predavači iz zemlje i inostranstva (Prof. dr L. Vecsei, Prof. dr P. Rieckman, Prof. dr V. Kostić, Prof. dr S. Apostolski, Prof. dr M. Mostarica Stojković, Prof. dr Lj. Rakić, Prof. dr V. Šušić, Prof. dr T. Pekmezović, Prof. dr I. Marković, dr G. Bogdanović, dr S. Janković, Prof. dr D. Popović, Ass. dr Š. Mesaroš, dr J. Šaponjić, Doc. dr J. Zidverc Trajković, Prof. dr L. Davidović, Prof. dr M. Svetel, V.N.S. S. Kanazir, Ass. dr I. Dujmović, N.S. I. Spasojević, Prof. dr V. Popović, Prof. dr V.Trajković, Prof. dr J. Drulović, Prof. dr D. Micić, Akad. A. Kostić, Dr Lj. Harhaji Trajkovic, Doc. dr N. Marić, Ass. dr N. Vojvodić, Prof. dr T. Ilić, Prof. dr N. Petronijević, Doc. dr E. Dinčić,...).

PLAN PREDAVANJA U 2017.:

07.03.2017. Akademik Prof dr Dragan Micić (Klinika za endokrinologiju KCS, Medicinski fakultet, Beograd):
"Terapija gojaznosti – aktuelno stanje i perspektive"

04.04.2017.Prof Dr Jelena Drulović (Klinika za neurologiju KCS, Medicinski fakultet, Beograd):
"Od molekularne prevencije do novih terapijskih strategija u multiploj sklerozi"

09.05.2017. Prof Dr Marija Đurić (Institut za anatomiju, Medicinski fakultet, Beograd):
"Strukturna osnova povećane fragilnosti kostiju kod starih osoba"

06.06.2017. Akademik Prof dr Nebojša Lalić (Klinika za endokrinologiju KCS, Medicinski fakultet, Beograd):
"Insulinska rezistencija, dijabetes i oboljenja centralnog nervnog sistema"

05.09.2017. Prof. dr Dragana Lavrnić (Klinika za neurologiju KCS, Medicinski fakultet u Beogradu):
"Značaj antitela u dijagnostici i predikciji ishoda različitih sindroma oštećenja neuromišićne transmisije"

03.10.2017. Prof. dr Lazar Davidović (Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju KCS, Medicinski fakultet u Beogradu):
"Tretman asimptomatskih stenoza karotidnih arterija"

07.11.2017. Prof. dr Predrag Peško (Klinika za digestivnu hirurgiju KCS, Medicinski fakultet u Beogradu):
"Disfagija – kliničke dileme"

05.12.2017. Djordje Miljković (Insitut za biološka istraživanja, Beograd):
"Uloga mikrobiote i imunskih ćelija creva u otpornosti/podložnosti pacova na eksperimentalni autoimunski encefalomijelitis"

09.01.2018. Prof. dr Marina Svetel (Klinika za neurologiju KCS, Medicinski fakultet u Beogradu):
"Klinički značaj genetskih istraživanja distonije"


PREUZIMANJE PREDAVANJA:

Prof. Jelena Drulović - „Biomarkeri u multiploj sklerozi: dijagnostičke i terapijske implikacije“

 

 

 

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.