Home Science Projects
Projects

The ongoing projects:

175022: Nadežda Čovićković – Šternić : Depresija izazvana vaskularnim bolestima mozga: primena neurovizualizacionih metoda u prevenciji, ranom otkrivanju i lečenju.

175031: Jelena Drulović: Komparativna analiza kliničkih parametara i biomarkera u prognozi evolucije multiple skleroze i drugih imunskih – posredovanih neuroloških bolesti.

175083: Vidosava Rakočević – Stojanović: Ispitivanje molekularno-genetskih, patohistoloških i biohemijskih karakteristika neuromišićnih bolesti.

175090: Vladimir Kostić: Motorni i nemotorni simptomi parkinsonizma: kliničke, morfološke i molekularno-genetičke korelacije.

175087:Tatjana Pekmezović: Epidemiološka istraživanja neuroloških poremećaja: sveobuhvatna procena efekata bolesti.

175091:Ivana Novaković: Analiza genetičkih markera mišićne distonije.

Genetička osnova neurodegenerativnih bolesti. Projekat Akademije nauka, rukovodilac projekta Prof. Dr Vladimir S. Kostić

Istraživanje kliičkih i genetičkih korelacija motornih i nemotornih ispoljavanja bolesti nevoljnih pokreta (broj projekta 145057; rukovodilac projekta Prof. Dr Vladimir S. Kostić)

 

Who is online

We have 26 guests online

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.