1982. godina

Stručni radovi u 1982. godini

Marković Z., Nikolić M, Tomić Lj. Miopatija u bolesnika sa hiperparatireoidizmom, Srpski arhiv, Beograd, 1982, 9, 1093-1097.
Marković Z. Nikolić M, Tomić Lj. Kortikosteroidna miopatija u jednog bolesnika, Srpski arhiv, Beograd, 1982, 110, 4, 111-115.
Mavra M, Nikolić M, Marković Z, Tomić Lj. Recidivišući poliradikuloneuritis u jedne bolesnice, Srpski arhiv, Beograd, 1982, 4, 115-118.
Stanković I, Kostić VS, Kovačević M, Pavićević R. Okluzija arterije vertebralis sa kliničkom slikom Wallenbergovog  sindroma u tri bolesnika. Srpski Arhiv 1982; 110:83-86
Kostić VS, Pavićević R, Mitrović N. Spastična parapareza prouzrokovana neurofibromatozom. Radiologia Iugoslavica 1982; 16:499-502.

 

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.