1983. godina

Stručni radovi u 1983. godini

Djuričić BM, Kostić VS, Mršulja BB. Insulin increases entrance of 2-deoxy-3H-glucose in isolated rat brain microvessels. Brain Res 1983;275:186-188.
Kostić VS, Djuričić BM, Kovačević M, Mršulja BB. Prostaglandin F2alpha in the cerebrospinal fluid of stroke patients. Iugoslav Physiol Pharmacol Acta 1983; 10:309-313.
Kostić VS, Nikolić M, Simonović M. Olivopontocerebelumska atrofija. Srpski Arhiv 1983; 111:835-840.
Kostić VS, Kovačević M. Veliki intrakranijumski meningeom praćen pojavama prolaznih napada usled ishemije mozga. Srpski Arhiv 1983; 111:217-221.

 

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.