Year 1983

Scientific papers in year 1983

Djuričić BM, Kostić VS, Mršulja BB. Insulin increases entrance of 2-deoxy-3H-glucose in isolated rat brain microvessels. Brain Res 1983;275:186-188.
Kostić VS, Djuričić BM, Kovačević M, Mršulja BB. Prostaglandin F2alpha in the cerebrospinal fluid of stroke patients. Iugoslav Physiol Pharmacol Acta 1983; 10:309-313.
Kostić VS, Nikolić M, Simonović M. Olivopontocerebelumska atrofija. Srpski Arhiv 1983; 111:835-840.
Kostić VS, Kovačević M. Veliki intrakranijumski meningeom praćen pojavama prolaznih napada usled ishemije mozga. Srpski Arhiv 1983; 111:217-221.

 

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.