1984. godina

Stručni radovi u 1984. godini

Marinković CV, Kovačević SM, Kostić VS. The isolated occlusion of the angular gury artery: a correlative neurological and anatomical study. Stroke 1984;15:366-370.
Mršulja BB, Djuričić BM, Kostić VS, Panić M. Cyclic AMP in the cerebrospinal fluid of the patients with recent cerebral infarction. Eur Neurol 1984;23:201-205.
Kostić VS, Djuričić BM, Mršulja BB. Cerebrospinal fluid prostaglandin F2alpha in stroke patients. Eur Neurol 1984;23:291-295.
Kostić VS, Djuričić BM, Mršulja BB. Energy production and glucose transport in isolated brain capillaries. Iugoslav Physiol Pharmacol Acta 1984; 20:131-136.
Kostić VS, Nikolić M. Komplikacije dugotrajne terapije levodopom u Parkinsonovoj bolesti. Srpski Arhiv 1984; 112:975-982.
Kostić VS, Djuričić BM, Mićić DV, Mršulja BB. Prostaglandini u mozdanoj ishemiji. Medicinska Istrazivanja 1984; 17:49-52.
Kovačević M, Kostić VS, Rakić G. Epileptične manifestacije u cerebrovaskularnih bolesnika, acido-bazne vrednosti u arterijskoj krvi i likvoru. Srpski Arhiv 1984; 112:695-702.
Jašović-Gašić M, Vesel J, Kostić VS. Manično u afektivno-disocijativnim psihozama. Engrami 1984, 3 i 4:41-46.
Jovanović I, Kostić VS, Ćeranić Lj, Kovačević M. Prolaps mitralne valvule i moždana ishemija. Srpski Arhiv 1984; 112:215-221.
Pavlović D, Kostić VS. Shizofrenija u bolesnika od multiple skleroze. Srpski Arhiv 1984; 112:341-345.

 

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.