Year 1985

Scientific papers in year 1985

Marinković S, Milosavljević M, Kovačević M, Stević Z. : Perforanting branches of middle cerebral artery. Microanatomy and clinical significiance of their extracerebral segments. Stroke 16: 1022-1029,1985.
Kovačević M, Jovanović D, Zidverc J, Marinković S. "Krize uncinatusa" u bolesnika sa tumorom u frontoparijetalnom području. Srp Arh Celok Lek. 1985; 113:1043-1048.
Kostić VS, Djuričić BM, Šternić N, Bumbaširević Lj, Nikolić M, Mršulja BB. Depression and Parkinson¢s disease: possible role of serotonergic mechanisms. J Neurol 1987;234:94-96.
Šternić N, Kostić VS, Djuričić BM, Bumbaširević Lj, Nikolić M, Mršulja BB. Cyclic nucleotides in cerebrospinal fluid of drug-free Parkinson patients. Eur Neurol 1987;27:24-28.
Kostić VS, Cvejić V, Mićić DV, Mršulja BB. Effects of naloxone on postischemic brain edema. Iugoslav Physiol Pharmacol Acta 1985; 21(suppl 3):179-180.
Sinanović O, Kostić VS, Drulović B. Savremene mogućnosti korišćenja cerebrospinalne tečnosti u neurološkoj dijagnostici. Acta Med Salliniana 1985; 1-2:89-93.
Kostić VS, Jašović-Gašić M. Endorfini i shizofrenija. Engrami 1985; 2:9-14.
Kostić VS, Bumbaširević Lj, Djuričić BM, Drulović B, Nikolić M, Mršulja BB. Prostaglandini u cerebrospinalnoj tečnosti bolesnika sa multiplom sklerozom. Neurologija 1985; 34:69-76.
Kostić VS. Sigmund Frojd u neuroanatomiji i neurologiji. Engrami 1985; 2-3:65-68.
Drulović B, Kostić VS. Vizuelno evocirani potencijali u porodicama obolelih od Friedreichove ataksije. Srpski Arhiv 1985; 113:1007-1012.
Džoljić Eleonora. Primena DTIC-a  u dopusnkoj terapiji malignog melanoma kože. Medicinski Podmladak, 1985., 1-2: 5-11.

 

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.