Year 1987

Scientific papers in year 1987

Kovačević M, Marinković S, Jašović A, Zidverc J, Jovanović D. Kalcifikacije globus pallidusa. Srp Arh Celok Lek. 1987:115:861-867.
Drulović B, Kostić VS, Mavra M, Nikolić J. Vizuelno evocirani potencijali u dijagnositici latentnih demijalinizacionih oštećenja optičkog nerva u obolelih od multiple skleroze. Medicinska Istraživanja 1987; 19(suppl 1-2):73-75.
Kostić V., Đuričić B., Čovičković-Šternić N., Beslać-Bumbaširević Lj., Nikolić M., Mršulja B.B.: Depression and parkinsons disease: possible role of serotonergic mechanisms, J Neurol 1987, 234:94-96.
Kostić VS. Parkinsonova bolest: pogresna dijagnoza. Srpski Arhiv 1987; 115:127-134.
Šternić N, Kostić VS, Bumbaširević Lj, Nikolić M. Pitanje lečenja Parkinsonove bolesti levodopom. Srpski Arhiv 1987; 115:467-473.
Mitrović R, Kostić VS. Monografija Milana Vasića o horejama. Srpski Arhiv 1987; 115:1119-1122.
Kostić VS, Pavlović D, Nikolić M. Esencijalni tremor: terapijske mogućnosti. Neurologija 1987; 36:97-104.
Džoljić E. and Varagić V. Effects of bestatin and phosphoramidon on the hypertensive response to physostigmine  in the rat. Fundam. Clin. Pharmacol., 1987, 1: 307-4316.

 

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.