• Srpski
  • English
1988. godina

Stručni radovi u 1988. godini

Milosavljević M, Marinković S, Marinković Z, Malobabić S.: Anatomical basis for surgical approach to the distal segments of the posterior cerbral arery. Surgical Radiol. Anat., 10: 259-266,1988.
Čovičković-Šternić N., Kostić V., Đuričić B., Beslać-Bumbaširević Lj., Nikolić M., Mršulja B.B.: Cyclic nucleotides in cerebrospinal fluid of drug-free parkinson patients, European Neurology 1987, 27:24-28.
Kostić VS, Drulović B, Todorović D. VEP in families with Friedreich¢s ataxia. EMG Clin Neurophysiology 1988;28:89-92.
Kostić VS, Mostarica-Stojković M, Ramić Z, Kovačević M, Lukić M. Serum immunoinhibitory factors in stroke patients. Eur Neurol 1988;28:331-334.
Kostić VS, Djuričić BM, Paschen W. Hemiballismus: changes in cerebrospinal fluid. Acta Neurol Scand 1988;78:115-117.
Lukić A, Kostić VS, Ramić Z. Prisustvo prostaglandina F2alfa u periapeksnom granulomu: korelacija sa imunohistološkom slikom. Stomatološki glasnik Srbije 1988; 3:198-202.
Delić D, Kostić VS, Nikolić P, Vukotić Lj, Groza S. Nivo gama-amino buterne kiseline (GABA) u likvoru bolesnika sa hepatičkom encefalopatijom. Gastroenterološki arhiv 1988; 7:177-179.
Džoljić E, Kaplan C. and Džoljić M. Effects of ibogaine on naloxone precipitated withdrawal syndrome in chronic morphine-dependent rats. >Arch. Int. Pharmacodyn., 1988, 294: 64-70.

 

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.