• Srpski
  • English
Prenos predavanja i seminara iz slušaonice klinike - Webinari

Poštovane kolege,

Na Klinici za neurologiju Kliničkog Centra Srbije od 19. marta 2009. godine otpočelo je sa održavanjem „Webinara“, sastanaka koje naša institutucija želi da upriliči s ciljem edukacije u uslovima novih tehničkih mogućnosti koje pruža globalna informatička mreža kakva je Internet.

Predvideli smo da se svakog poslednjeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova,  stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našem Institutu.

Za start prenosa kliknite na ovaj link. Napomena: za prenos i slike i zvuka link je potrebno otvoriti u Internet Explorer-u i prihvatiti instalaciju ponuđenih dodataka.

Plan Webinara u 2017. godini:

30.03.2017. Dr Ivan Nikolić (Centar za magnetnu rezonancu KCS, Beograd):
"Značaj magnetne rezonancije u dijagnostici neuroloških oboljenja"

27.04.2017. Dr Leposava Brajković (Centar za nuklearnu medicinu KCS):
"Kako nuklearna medicina može pomoći u dijagnostici neuroloških bolesti?"

25.05.2017. Doc Dr Vladimir Baščarević (Klinika za neurohirurgiju KCS, Medicinski fakultet, Beograd):
"Hirurško lečenje epilepsije"

29.06.2017. Ass Dr Ivana Basta (Klinika za neurologiju KCS, Medicinski fakultet, Beograd):
"Disimune neuropatije"

28.09.2017. Ass. dr Ivana Berisavac (Klinika za neurologiju KCS, Medicinski fakultet u Beogradu):
"Akutna metabolička encefalopatija - kako je prepoznati i lečiti?"

26.10.2017. Ass. dr Predrag Stanarčević (Klinika za neurologiju KCS, Medicinski fakultet u Beogradu):
"Respiratorna insuficijencija u neurološkim bolestima"

30.11.2017. Prof. dr Miloš Bjelović (Klinika za digestivnu hirurgiju KCS, Medicinski fakultet u Beogradu):
"Perkutana endoskopska gastrostomija kod bolesnika sa amiotrofičnom lateralnom sklerozom"

28.12.2017. Ass. dr Sladjana Andrejević (Klinika za alergologiju i imunologiju KCS, Medicinski fakultet u Beogradu):
"Antiepileptici kao uzrok pojave DRESS sindroma"

25.01.2018. dr Savo Raičević (Klinika za neurohirurgiju KCS, Beograd):
"Integrisana patohistološka dijagnoza, važan novitet u WHO klasifikaciji tumora CNS"

 

Kolegijalni pozdrav

Kolektiv Klinike za neurologiju

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.