• Srpski
  • English

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Prof. dr Elka Stefanova

PROF DR ELKA STEFANOVA

Odeljenje za nevoljne pokrete, Centar za poremećaje pamćenja i demencije
Pozicija: Lekar specijalista neuropsihijatrije
Adresa: Klinika za neurologiju, Dr Subotića 6, 11000 Beograd, Srbija
Zakazivanje pregleda: 011/3650105
Dr Elka Stefanova radi na Klinici za neurologiju KCS, na Odeljenju za nevoljne pokrete i u Centru za poremećaje pamćenja, od 1987g.. Magistrirala je 1989. godine (magistarska teza "Neurospihološki poremećaji u dece sa kongenitalnim hipotiroidizmom) i doktorirala 1995. godine ( Doktorska teza "Proceduralno i deklarativno pamćenje u Parkinsonovoj bolesti i amnestičkom sindromu") na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Godine 1992. završila je specijalizaciju neuropsihijatrije.Od 1997 godine do 2004. je obavljala akademske poslove u zvanju asistenta na katedri za neurologiju, 2004. godine izabrana je u zvanje docenta, a 2010. u zvanje profesora na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Autor ili koautor je u oko 216 stručnih radova objavljenih u inostranim i domaćim časopisima, nacionalnim i medjunarodnim stručnim sastancima. 
Research Post Doc Fellowship – Department of Experimental Psychology, Cambridge, UK (Mentorstvo: Prof. Trevor Robbins) i MRC Cognition and Brain Sciences Unit, Cambridge (Mentorstvo: dr sci Adrian Owen)
Parkinsonova bolest i kognitivni poremećaji u Parkinsonovoj bolesti
Cambridge, UK
1997-1998.

Research Post Doc Fellowship – Karolinska Institutet, NEUROTEC Department, Stockholm (Mentorstvo: prof Agneta Nordberg
Demencije i blagi kognitivni poremećaj
Stockholm, Švedska
2001-2002.

Doktorska teza – Medicinski fakultet u Beogradu (Klinika za neurologiju KCS) (Mentorstvo: prof dr Vladimir S. Kostić)
Neurologija
Beograd Srbija
2005.

Magistarski rad – Medicinski fakultet u Beogradu (Klinika za neurologiju KCS) (Mentorstvo: prof dr Dušan, Vranješević)
Neurologija
Beograd Srbija
1989.

Medicinski fakultet – Medicinski fakultet u Beogradu
Beograd, Srbija
1984.
Specijalista neuropsihijatrije
Demencije, Alzheimerova bolest, blagi kognitivni poremećaj, Parkinsonova bolest i atipični parkinsonizam i druge neurodegenerativne bolesti, kognitivni poremećaji u Parkinsonovoj bolesti i drugim neurodegenerativnim bolestima 
Srpsko Lekarsko Društvo
Evropska Federacija Neuroloških Društava
Neurološke bolesti
Demencije
Alzheimerova bolest - klinička slika, kognitivni deficiti, bihejvioralni poremećaji, kliničko-genetska korelacija, terapijske strategije, biološki markeri, vizualizacione tehnike
Blagi kognitivni poremećaj - klinička slika, kognitivni deficiti, terapijske strategije, biološki markeri, vizualizacione tehnike
Parkinsonova bolest - klinička slika, kognitivni deficiti, bihejviorlani poremećaji, kliničko-genetska korelacija, terapijske strategije, biološki markeri, vizualizacione tehnike
Parkinsonizam plus sindromi
Engleski
Francuski
Švedski

 

Who is online

We have 26 guests online

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.